: R733.124359V2
1 筆,共 1
上個紀錄|下個紀錄

IRN    1905407
LDR   00000cam|a2200000|i|4500
001   538560
003   INLPI
005   20150108081124.0
008   071228s2004||||ch|||||e||||||000|0|chi|d
017    #2rocgpt#a1009603652
017    #2rocgpt#a1009603251
017    #2rocgpt#a1009603250
020    #a9789860116274 (第1冊:精裝) :#cNT$500
020    #a9789860116298 (第3冊:精裝$dNT$500)
020    #a9789860116281 (第2冊:精裝$dNT$500)
035    #a(NLPI)OLD398376
035    #a398376
035    #aDYNIX__484563
040    #dPTL#bchi#eCCR
084    #a677.1#b4359#2ncsclt
245 00 #a道光福建通志臺灣府 /#c臺灣史料集成編輯委員會編輯.
246 33 #a臺灣府志
246 33 #a台灣府志
250    #a一版.
260    #a臺北市,#c民96 :#b文建會.
300    #a3冊 ;#c22公分.
490 0  #a臺灣史料集成. 清代臺灣方志彙刊 ;#v第25-27冊
651  4 #a臺灣#x方志
710 2  #a臺灣史料集成編輯委員會
830    #a臺灣史料集成. 清代臺灣方志彙刊 #v 第25-27冊
886 2  #2chmarc

上個紀錄|下個紀錄